Cases
bedrijven en cursisten werken samen aan een drone business case

CASES 2020

In de opleiding Business Architect leren de cursisten een concreet drone idee van een bedrijf omzetten tot een businessplan en innovatiedossier. Hieronder vind je een overzicht van de drone cases van het academiejaar 19-20. Wil jij ook graag hulp bij de uitwerking van jouw idee, aarzel dan niet en stuur vandaag nog jouw idee in.

R

Laat uw business case uitwerken door onze cursisten

Een klas drone business architecten in spe staat klaar om uw briljante ideeën om te zetten in een concreet plan voor de toekomst! Ze zoeken samen een antwoord op dé kernvragen die als bouwstenen dienen voor je business model canvas. Ze nemen de tijd om na te denken over de producten die jouw bedrijf aanbiedt. Via praktijkvoorbeelden stellen ze een eigen productinnovatie strategie op voor jouw bedrijf.

Ze helpen jouw oplossing in de markt te testen aan de hand van een minimum viable product en brengen hiermee het pad van je klanten van a tot z in kaart. Ze zoeken uit welke innovatieve service jouw bedrijf kan aanbieden om zo mee te liften op de ‘drone-as-a-service’ economie. Ze zetten de theorie om in de praktijk en leren hoe je jouw innovatiestrategie kan pitchen ​voor een professionele jury of investeerder.

Twijfel niet langer en stuur je idee in via de ideeënbus van de Drone Business School.

HOE GAAN WE TE WERK?

Voor de module cases werken de teams een business plan uit zonodig aangevuld met een VLAIO ontwikkelingsproject. Dit plan presenteert elk team begin juni voor de jury.

 

Vooraleer je de plannen van je onderneming uittekent, dien je eerst grondig de fundamenten te leggen. Zo bouw je voort op een sterke basis. De ideale tool om je hierbij te helpen is het Business Model Canvas. Eens je alle bouwstenen van je business case in het canvas model hebt ingevuld, kan je aan de slag met het ondernemingsplan:

 

 1. Idee (omschrijving, je pitch, sterktes en zwaktes)
 2. Missie, visie en strategie
 3. Marktanalyse (doelgroepbepaling, leveranciers, partners, concurrenten, omgeving, swot analyse)
 4. Organisatieplan (swot: team, expertise, resources, timing, objectives, …)
 5. Marketing (producten en/of diensten, prijsbepaling, plaats, promotie, personeel)
 6. Financieel plan (omzetprognose, investeringen, financiering, break-even omzet, haalbaarheidstoets, conclusie)

Heb je een vernieuwend idee dat jouw onderneming kan versterken, maar moet je nog heel wat uitdagingen overwinnen bij de ontwikkeling van die innovatie? Moet je nog een nieuwe technologie ontwikkelen, jouw processen of diensten doordacht verbeteren, een prototype bouwen of een pilootfase doorlopen waar nog uitdagingen in zitten?

VLAIO geeft bedrijven met een ontwikkelingsproject een duwtje in de rug met advies en financiële steun. Maar, waaraan moet jouw business case dan voldoen?

Je dient aan te tonen dat je alle aspecten die van invloed zijn op je plannen in kaart hebt gebracht:

 • je voerde een gedegen marktanalyse uit,
 • je weet wat de meerwaarde van je innovatie betekent voor je klanten en hoe je innovatie de positie van je onderneming in de markt kan verbeteren,
 • je hebt een realistisch zicht op toekomstige kosten en baten

Het moet gaan om een ontwikkeling die nieuw is voor je bedrijf en nieuw voor je specifieke sector. Tijdens het project bouw je nieuwe kennis en kunde op en er zijn reële uitdagingen die je ook effectief hebt geïdentificeerd. Dat betekent ook dat de projectdoelstellingen helder en verifieerbaar zijn.

Uiteraard moet je ook de juiste mensen, met de nodige expertise, aan boord hebben om je plannen met succes te realiseren en moet je doelstelling ook daadwerkelijk realiseerbaar zijn in de doelmarkt.

In juni zullen de teams ingepland worden om een presentatie te geven voor de jury over de uitgewerkte case. Ieder teamlid zal een deel van de presentatie op zich nemen en elkeen zal minstens één vraag beantwoorden.

De jury zal oa volgende beoordelingscriteria gebruiken, afhankelijk van type case:

 • Haalbaarheid business case (economisch, technologisch, wettelijk, financieel, sociaal draagvlak, …)
 • Kwaliteit van het business plan of innovatie dossier
 • Gedegen marktonderzoek
 • Mate van innovatie
 • Structuur, inhoud, vlotheid van de presentatie

GOEDE AFSPRAKEN MAKEN GOEDE VRIENDEN

Hier vind je een overzicht van de engagementen die we verwachten van zowel de cursisten als de bedrijven bij het uitwerken van de business cases.

(close button)

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Afspraken voor bedrijven

De doelstelling van de pitch sessies door de bedrijven is om de cursisten een innovatief drone business idee voor te leggen en hierover met hen in debat te gaan. Dit innovatief drone idee wordt door de bedrijven voorgesteld via een powerpoint én een one-pager tekst. De organisator stelt hiertoe standaard templates ter beschikking in de vorm van vragen die door het bedrijf dienen beantwoord met betrekking tot hun drone idee.

Cursisten bepalen in overleg met het bedrijf en de Organisator voor welk drone idee ze zich in een team van 2 à 4 personen willen groeperen.  Elk team krijgt van de Organisator de opdracht om het gekozen drone idee verder uit te werken tot een business plan aangevuld met een innovatie ontwikkelingsproject.

Cursisten ondertekenen via een engagements letter formeel dat ze ten aanzien van de bedrijven een strikte geheimhouding respecteren alsook een afstand van rechten tot enige intellectuele eigendom met betrekking tot de business case(s) van de bedrijven.

Bedrijven stellen zich ad hoc ter beschikking voor hun team gedurende de maanden februari t/m mei voor vragen van cursisten in hun team. De Organisator stelt een Coördinator ter beschikking voor elk team ten einde de bedrijven niet al te zwaar te belasten.

Elke dinsdagavond zijn lokalen voorzien bij PXL of DronePort om het teamwerk en mogelijks overleg met bedrijven te faciliteren. Cursisten kunnen eventueel een bezoek inplannen bij het bedrijf ter plekke indien dit wenselijk is.

Begin juni zal elk team voor de Jury haar finaal plan presenteren via een powerpoint en uitgewerkt business plan, aangevuld met een voorstel VLAIO ontwikkelingsproject. Het bedrijf dient zich te engageren om de Jury mede te vertegenwoordigen (enkel) voor het team met haar drone business idee.

Bedrijven kunnen deelnemen aan een pitch sessie mits in te schrijven bij de Organisatie. Een inschrijving bestaat uit het indienen van een duidelijke omschrijving van een innovatief drone business idee door middel van een one pager en powerpoint, (voorbeeld ter beschikking gesteld door de Organisator)

De Organisator laat weten of de inschrijving van het bedrijf voldoet aan de verwachtingen van een ‘innovatief drone business idee’. Belangrijk hierin is dat het bedrijf ernstig overweegt te investeren in de eigen case en hiervoor mogelijks een innovatietraject zal indienen. Finaal is het de bedoeling zoveel mogelijk cases uit te werken die leiden tot marktklare oplossingen .

Het bedrijf dient geen gedetailleerd voorstel uit te werken van haar drone idee. Het volstaat een richting aan te geven voor de cursisten om hen op weg te helpen in het vervolgtraject.

Afspraken voor cursisten

Ideeën gepitched door  bedrijven
Enkel cursisten ingeschreven voor het postgraduaat Drone Business Architect
en coördinatoren aangeduid door de Organisator kunnen deelnemen aan de pitch sessies door de bedrijven. In de loop van module ‘Business’ komen bedrijven één of twee drone business ideeën pitchen voor de cursisten.

Teams
Cursisten kunnen zich groeperen in teams van 2 à 4 personen gerelateerd aan één innovatief drone business idee van een bedrijf. 

Een cursist kan slechts tot één team toetreden in overleg met de Organisator. Elk team krijgt een Coördinator toegewezen aangeduid door de Organisator. De Coördinator is het eerste aanspreekpunt voor het team voor eventuele vragen met betrekking tot hun teamwerking. Elk team dient met de bagage opgedaan tijdens de modules (aviation – technologie – business) vrij zelfstandig haar drone business idee te kunnen uitwerken.

Eind mei dient elk team haar drone business idee te hebben uitgewerkt tot een volwaardig business plan, aangevuld met een innovatie ontwikkelingsproject. Het volledig plan dient te worden ingeleverd in de vorm van een tekst en een powerpoint bij de Organisator.

Het team zal worden gevraagd haar drone business case te verdedigen voor de voltallige Jury begin juni.

Elke cursist ondertekent voor aanvang van de module Business een Engagement letter waarin hij/zij zich akkoord verklaart met een strikte geheimhouding en afstand van rechten tot enige intellectuele eigendom van de business cases voorgesteld door de bedrijven of kenniscentra. Daarnaast gaat de cursist akkoord met overdracht van rechten tot promotie van de opleiding door de Organisator.