POSTGRADUAAT
DRONE BUSINESS Architect

WAT IS EEN DRONE BUSINESS ARCHITECT EN WAAROM DEZE OPLEIDING?

 

De cursus gaat uit van het principe dat wie drone toepassingen wil uitbouwen, niet alleen thuis moet zijn in technologie, maar ook kennis moet hebben van drone wetgeving en luchtvaartaspecten zoals navigatie en aerodynamica. ​Bovendien moet een Drones Business Architect over de juiste vaardigheden beschikken om een business plan op te stellen eventueel aangevuld met een innovatie dossier. ​Daarom bestaat dit postgraduaat uit volgende modules: Aviation, Technology en Business.

Binnen het opleidingsprogramma is er ook aandacht voor praktijkcases. Zo ontvangen we gastsprekers van bedrijven en kenniscentra die samen met de cursisten hun drone business idee laten uitwerken tot een volwaardig business plan en innovatietraject.

360° leREN

De drone business school is een hybride leerplatform. Een groot deel van de theorielessen zijn zowel op locatie als online op afstand te volgen. Zo bepaal je helemaal zelf hoe en wanneer je de opleiding volgt. Daarnaast worden de cursisten ondergedompeld in de bedrijfswereld aan de hand van echte bedrijfscases en creëren we een perfecte mix tussen theorie en praktijk!

VOOR WIE?

Dit postgraduaat richt zich naar verschillende profielen op de arbeidsmarkt

  • pas afgestudeerden bachelor / master opleidingen bouw, technologie, IT, business, financiën, verzekering, logistiek, marketing, eventmanagement, mobiliteit, …
  • (drone-)piloten en bedrijven uit de drone-industrie
  • projectmanagers, business analisten
  • luchtvaartexperten
  • technici en informatici uit diverse sectoren
  • studiebureaus, expertisebureaus en consultants
  • switchers die een nieuwe uitdaging zoeken

De cursist beschikt over een bachelor- of masterdiploma. Voorkennis is niet noodzakelijk aangezien de modules zo zijn opgebouwd dat er vertrokken wordt vanuit de basisaspecten van elk specifiek vakgebied. Vrijstellingen kunnen aangevraagd worden voor een module, na contact met de coördinator. Als je niet over een bachelor- of masterdiploma beschikt, neem je best eerst contact op met de coördinator.

Programma

Het postgraduaat Drone Business Architect bestaat uit drie modules van in totaal 20 studiepunten. De wekelijkse avondlessen gaan door in DronePort in Sint-Truiden of PXL in Hasselt en worden gegeven door erkende docenten en ervaringsdeskundigen uit de sector.

Module 1: Aviation

In de module Aviation verken je de algemene regelgeving in de luchtvaartsector en de technologie van luchtvaartuigen. Weersomstandigheden zijn cruciaal voor het vliegen met drones, dus komt ook meteorologie uitgebreid aan bod. Daarnaast zoomen we in op basisnavigatie in het luchtruim en leren we luchtvaartkaarten lezen. We kijken naar de wet op de privacy en de nieuwe Europese wetgeving rond drones. En als je zelf ooit dronepiloot zou willen worden, geven we hierover de juiste richtlijnen om je voor te bereiden op het examen, naast ook een initiatievlucht met een drone.

Module 2: Technology

Een degelijk onderbouwde kijk op wat drones zijn en wat ze momenteel en in de nabije toekomst kunnen, komt aan bod in de module Technology. De cursisten maken zowel kennis met verschillende types drones, camera’s en sensoren. Diverse toepassingen en innovatieve business cases komen uitgebreid aan bod. Verder wordt ingezoomd op thema’s als autonoom vliegen, drones en artificiële intelligentie, edge computing, end-to-end security, swarming en 5G.

Samen bezoeken we in december een gerenommeerde drone-beurs in Amsterdam en kom je via de Vlaamse drone federatie in contact met tal van drone bedrijven.

Module 3: Business

Hoe een drone business uitbouwen? Deze vraag krijgt een antwoord binnen de module Business. We helpen je drone-opportuniteiten te ontdekken of de haalbaarheid van het inzetten van een drone-oplossing beter in te schatten.

Je leert een business canvas model opstellen en we begeleiden je een vernieuwend drone idee te vermarkten naar de juiste doelgroep. Dit doen we samen met bedrijven die hun drone business case voor de klas komen voorstellen. In kleine teams van 2 à 4 cursisten leer je zo een concreet businessplan schrijven en doe je ervaring op om nieuwe kennis en technologische uitdagingen om te zetten naar marktklare oplossingen.

PRAKTISCH

Het postgraduaat Drone Business Architect bestaat uit drie modules van in totaal 20 studiepunten. De wekelijkse avondlessen worden gegeven door erkende docenten en ervaringsdeskundigen uit de sector. Een groot deel van de theorielessen zijn zowel op locatie (DronePort in Sint-Truiden of PXL in Hasselt) als online op afstand te volgen. Zo bepaal je helemaal zelf hoe en wanneer je de opleiding volgt

 

Prijs

Het inschrijvingsgeld voor de gehele opleiding bedraagt 1.750 euro. Vrijstellingen voor een bepaalde modules kunnen aangevraagd worden. De kostprijs per module bedraagt dan elk 400 euro voor Drone aviation en Drone technology. Enkel de module Drone business & cases kost 1.200 euro.

De opleiding komt in aanmerking voor Vlaams opleidingsverlof. Betalingen via KMO-portefeuille worden aanvaard. Voor meer informatie over de betalingsmodaliteiten kan je terecht op het telefoonnummer +32 (0)11 77 57 05.

DATA

De opleiding start op dinsdag 29 september 2020.
De lessen vinden plaats op dinsdagavond van 18.00 tot 22.00 uur en lopen tot begin juni.

Onderaan deze pagina kan je een gedetailleerde opleidingskalender terugvinden.

Locatie

Theorielessen uit de module ‘Aviation’ en ‘Technology’, en deels van de module ‘Business’ gaan door op lokatie maar kunnen ook via online videostreaming van thuis uit gevolgd worden.

EUKA
Lichtenberglaan 1090
3800 Sint-Truiden

PXL
Elfde-Liniestraat 24
B-3500 HASSELT

Evaluatie en attestering 

 

Het programma beslaat drie modules van in totaal 20 studiepunten.  De modules Aviation en Technology worden afzonderlijk (mondeling of schriftelijk) geëvalueerd. De evaluatie van de module Business gebeurt via een uitgewerkte case in groep, waarbij je een business plan schrijft en waaraan een eindpresentatie gekoppeld is.

Wie als houder van minimaal een bachelordiploma op alle onderdelen slaagt, ontvangt het getuigschrift van het postgraduaat. Wie niet beschikt over een diploma hoger onderwijs of wie niet alle opleidingsonderdelen gevolgd heeft, krijgt een attest van deelname, al dan niet met vermelding van ‘geslaagd’ (enkel na het volgen van alle opleidingsonderdelen en indien geslaagd).

 

 

 

Studiepunten en
contacturen

 

Opleidingsonderdeel SP CU
Drone aviation 4 20
Drone technology 4 20
Drone business & cases 12 72
Totaal 20 112

SP = studiepunt
CU = contacturen

 

KALENDER

Het postgraduaat Drone Business Architect bestaat uit drie modules van in totaal 20 studiepunten. De wekelijkse avondlessen worden gegeven door erkende docenten en ervaringsdeskundigen uit de sector.

 

29/09/2020 De nieuwe Europese dronewetgeving
6/10/2020 Luchtvaart regelgeving
13/10/2020 Meteorologie
20/10/2020 Meteorologie
27/10/2020 Navigatie, communicatie, vluchtbeginselen
Herfstverlof
10/11/2020 Examen – drone initiatie – netwerkavond

Wat leer je in de module Aviation?

In de module aviation verken je de algemene regelgeving in de luchtvaartsector en de technologie van luchtvaartuigen. Weersomstandigheden zijn cruciaal voor het vliegen met drones, dus komt ook meteorologie uitgebreid aan bod. Daarnaast zoomen we in op basisnavigatie in het luchtruim en leren we luchtvaartkaarten lezen. We kijken naar de wet op de privacy en de nieuwe Europese wetgeving rond drones. En als je zelf ooit dronepiloot wil worden, geven we hierover de juiste richtlijnen naast ook een initiatievlucht met een drone.

Indien je in bezit bent van een geldige drone licentie kan je vrijgesteld worden van deze module.

17/11/2020 Algemene kennis van drones en luchtvaarttuigen
24/11/2020 Fixed wing drones vs rotary drones: theorie & praktijk
1/12/2020 Data sensor gathering, sensor processing, SLAM, lidar, vision
2&3/12/2020 Amsterdam Drone Week – www.amsterdamdroneweek.com
8/12/2020 Model training, Artificial Intelligence, RL, edge computing
15/12/2020 Technologische uitdagingen en beperkingen van een aantal business cases met drones
Kerstvakantie
5/01/2021 Examen + netwerkavond

Wat leer je in de module Technology?

We geven je een onderbouwde kijk op wat drones zijn en wat ze momenteel en in de nabije toekomst kunnen. Je maakt kennis met verschillende types drones, camera’s en sensoren. Ook de diverse toepassingen en innovatieve drone business cases komen uitgebreid aan bod. Verder wordt ingezoomd op thema’s als autonoom vliegen, drones en artificiële intelligentie, edge computing, end-to-end security, swarming en 5G.

Samen bezoeken we in december een gerenommeerde drone-beurs in Amsterdam.

Dinsdag 12/01/2021 Bedrijven pitchen voor de klas
Van 19/01/2021 tot 30/03/2021

Businessplan opstellen

Value Proposition Canvas, Business Canvas Model, idee, missie, visie en strategie, marktanalyse, marketing, organisatieplan, financieel plan

Paasvakantie
Van 20/04/2021 tot 25/05/2021

Innovatie projectmatig aanpakken

Projectbeschrijving, doelstellingen, nieuwe kennis en uitdagingen, plan van aanpak, expertise en middelen, kosten en baten van business case

Week van 8/06/2021 Presentatie voor de Jury

Wat leer je in de module business?

Hoe een drone business uitbouwen? We helpen je drone-opportuniteiten te ontdekken of de haalbaarheid van het inzetten van een drone-oplossing beter in te schatten.

Je leert een business canvas model opstellen en we begeleiden je een vernieuwend drone idee te vermarkten naar de juiste doelgroep. Dit doen we samen met bedrijven die hun drone business case voor de klas komen voorstellen. In kleine teams van 2 à 4 cursisten leer je zo een concreet businessplan schrijven en doe je ervaring op om nieuwe kennis en technologische uitdagingen om te zetten naar marktklare oplossingen.

CASES

Binnen deze opleiding werken de cursisten in kleine teams aan business cases tesamen met bedrijven. Zo leren ze hun verworven kennis toe te passen in de praktijk en helpen ze bedrijven bij het opstellen van een businessplan of een innovatiedossier. Op het einde van module Business pitchen ze hun plannen voor de Jury.

DOCENTEN

De lessen van deze cursus worden gegeven door zowel ervaren docenten als professionals uit het bedrijfsleven. Zo creëren we een inspirerende mix tussen het uitwisselen van theoretische kennis en de jarenlange praktijkervaring van de gastdocenten.

Inschrijven

De inschrijvingen voor deze cursus zijn nu geopend en lopen via het officiële inschrijvingskanaal van Hogeschool PXL. Inschrijven kan op de Dienst Studentenadministratie van Hogeschool PXL, Elfde-Liniestraat 23A (PXL-Congress, gebouw D) te 3500 Hasselt. Je kan voorinschrijven via de knop hieronder.

 

Nu inschrijvenStel een vraag