Deze week is in DronePort de kick-off gegeven van de postgraduaatsopleiding Drones Business Architect. Het initiatief van DronePort, PXL en POM Limburg kon rekenen op ruim 35 inschrijvingen. Een volle zaal dus. De deelnemers zullen een jaar lang opgeleid worden tot innovatiemanagers die bedrijven kunnen bijstaan en adviseren in alles wat te maken heeft met dronetechnologie.

Dinsdag startte de eerste module ‘Aviation’ van de 4-delige cursus. In die module verkennen ze de algemene regelgeving in de luchtvaartsector en de technologie van luchtvaartuigen. Weersomstandigheden zijn cruciaal voor het vliegen met drones, dus komt ook meteorologie uitgebreid aan bod. Daarnaast wordt er ook ingezoomd op basisnavigatie in het luchtruim en leren ze luchtvaartkaarten lezen. Wie ooit zelf drone-piloot zou willen worden, heeft meteen de nodige baggage mee om examen af te leggen onder de nieuwe Europese drone-wetgeving.

De volgende weken en maanden komen nog de modules ‘Technology’, ‘Business’, en ‘Cases’ aan bod. Binnen het opleidingsprogramma is er dus ook aandacht voor praktijkcases. Zo komen een aantal bedrijven die pionierswerk hebben verricht de dronetoepassingen binnen hun sector toelichten. De cursus wordt gegeven in het Nederlands en kan op elke dinsdag- of donderdagavond gevolgd worden in DronePort.

IMG_7702