BUSINESS CASE

Dataverzameling in en rond havens

PITCH

Havens zijn een kritische infrastructuur waar extra aandacht heerst voor veiligheid. Drones kunnen een overzicht geven van de situatie op de grond. Wij zorgen ervoor zorgen dat deze drones efficiënter beelden maken die, dankzij een unieke software toepassing, enkel de relevante informatie ter beschikking stellen aan het havenpersoneel, en op de plaats waar deze informatie het hardst nodig is. Zo garanderen wij een operational excellence en optimalisatie van de bestaande processen.

Deel case

OMSCHRIJVING

Een internationale haven is een wereld op zichzelf. Havenautoriteiten en andere instanties daar actief (zoals hulpdiensten, verkeerscentrum, bedrijven, …) hebben nood aan informatie over bewegingen, incidenten en ongevallen, toestand van kaaien en ligplaatsen, luchtkwaliteit, watervervuiling, bezettingsgraad van gronden en concessies, …

De nodige gegevens worden meestal door vaste camera’s en sensoren of fysiek verzameld (“men rijdt er naartoe en inspecteert”), door menselijke tussenkomst geïnterpreteerd en verwerkt (bvb camerabeelden bekijken, conclusies trekken, rapporteren). Deze werkwijze heeft een aantal duidelijke nadelen, zoals: kostprijs (want arbeidsintensief), vertraging (want manuele verwerking), kwaliteit en objectiviteit (want menselijke interpretatie, beelden niet altijd voldoende gedetailleerd of de juiste hoek door vaste camera’s), …Er zijn dus opportuniteiten om hierin drastische verbeteringen en besparingen te realiseren.

Portrix wil hierin een rol spelen door applicaties te bouwen die de verzamelde data, al dan niet gecapteerd via dronevluchten, omzetten in relevante informatie, en deze tot bij de eindgebruiker brengen.

FREDERIK WINTERS 

Herkenrodesingel 4
3500 Hasselt

+32 11 76 79 84
frederik.w@riskmatrix.be

Drone Business Architects

Didier Venneman
Dominque Delcroix
Robrecht Minten
Sander Screurs

Lanceer je Drone Business idee

In de Drone Business School werken cursisten in kleine teams aan business cases tesamen met bedrijven. Zo leren ze hun verworven kennis toe te passen in de praktijk en helpen ze bedrijven bij het opstellen van een businessplan of een innovatiedossier. Op het einde van module Business pitchen ze hun plannen voor de Jury.