BUSINESS CASE

Drone-data voor fruittelers

PITCH

Fruitwatch biedt een oplossing voor de inefficiënte manuele steekproeven in de fruitsector. Bij de fruitteler wordt een “drone-in-a box” geplaatst die met een “push the button” opdrachten semi-autonoom zal uitvoeren zoals bloem- en fruittelling om correct de oogst voorspellen, actief ziekten en andere negatieve invloeden op zijn fruitteelt opsporen. De fruitteler kan met de informatie zijn processen en zijn oogstorganisatie aanpassen en zo zijn winst aanzienlijk verhogen.

Deel case

OMSCHRIJVING

De fruitteler wil zijn perceel zo efficiënt mogelijk beheren om een goede opbrengst en perfectie na te streven. Hiervoor zijn accurate en gedetailleerde gegevens noodzakelijk, vanaf de bloei tot en met de oogst.    

Vandaag worden de voorspellingen door de fruitteler zelf gedaan op basis van manueel uitgevoerde steekproeven. Kleine fruittelers stoppen hun activiteit en worden overgenomen door grote fruitbedrijven. Voor grote percelen zijn de resultaten van steekproeven niet representatief. De afwijkingen van de schatting van de oogst loopt vaak op tot 1/3de van het totaal. De fruitteler voorziet dan te weinig of te veel plukkers al naargelang. Ziekten en insecten kunnen de bomen of/en het fruit aantasten, de fruitteler heeft geen overzicht op boomniveau en moet daarom ook gewasbeschermers spuiten waar het niet nodig is. Bijkomend probleem voor de fruitteler is dat het effect van het toepassen van gewasbeschermers niet te overzien is op boomniveau, waardoor soms te veel spuitbeurten worden toegepast. Sommige soorten vogels waaronder kraaien kunnen ook schade aanbrengen door in het fruit te pikken waardoor de vrucht niet meer geschikt is voor de handel. Om oogstverlies tegen te gaan wil het fruitbedrijf snel en gericht anticiperen op voornoemde punten.

Fruitwatch biedt de fruitteler contractueel een totaaldienstenpakket aan. Bij de fruitteler wordt een “drone in a fruitbox” geplaatst die uitgerust is met de juiste apparatuur om met precisie op boomniveau perfecte beelden aan te leveren doorheen het ganse seizoen. De fruitteler kan eenvoudig via een “push the button”, de drone verschillende opdrachten autonoom laten uitvoeren. Hierbij is geen piloot meer aanwezig. Het zal o.a. autonome vluchten bevatten uitgevoerd door een drone waarbij geen piloot meer hoeft aanwezig te zijn. Het softwarepakket waarmee de drone en de payload wordt aangestuurd zal in staat zijn om het vluchtplan te kiezen in functie van de dienst die wordt gevraagd. De fruitteler kan eenvoudig via een “push the button”, opdrachten autonoom laten uitvoeren. Zo zal de drone autonoom een perceel kunnen inmeten op boomniveau, om later in het seizoen de beelden aan de bomen te linken. De software zal o.a. in staat zijn om tijdens de bloei een bloemtelling te realiseren, die vervolgens kan vergeleken worden met het aantal aanwezige vruchten twee weken vóór de oogst, ook het herkennen van ziektebeelden en vogels, die vruchten beschadigen is mogelijk. De impact van eventuele vorst- of hagelschade of zonnebrand kan op boomniveau worden vastgesteld. De fruitteler kan de informatie vrijwel direct raadplegen door na de vlucht en de daarop vrijwel onmiddellijke verwerking in te loggen op onze webapplicatie.

De fruitteler kan zeer snel op de hoogte zijn van alle ziekten en de meest relevante invloeden die een negatieve impact kunnen hebben op zijn fruitteelt. Hij heeft bij een eventuele verzekeringskwestie, bij eventuele ramp, correcte gegevens om zich op te baseren voor de opmaak van een schadedossier. 

De fruitteler kan op een eenvoudige en toegankelijke manier zijn broodnodige gegevens raadplegen, hij krijgt hiervoor o.a. grafische ondersteuning via grafieken en een ingekleurde kaart waarop hij de gewenste informatie zichtbaar kan maken. Zo kan hij enkel daar waar nodig de meest geschikte gewasbeschermingsmiddelen inzetten, en de effectiviteit hiervan opvolgen. Dit heeft een positieve invloed op het milieu, en zorgt ook voor een goed imago van het fruitteeltbedrijf.  De hogere winst die hieruit voortvloeit is zeker welkom voor een sector die al jaren in crisis verkeert. 

DANNY BYLEMANS

Fruittuinweg 1
3800 Sint-Truiden

+32 11 69 70 80
dany.bylemans@pcfruit.be

Drone Business Architects

Maximiliaan Bedert
Francis Poelmans

Lanceer je Drone Business idee

In de Drone Business School werken cursisten in kleine teams aan business cases tesamen met bedrijven. Zo leren ze hun verworven kennis toe te passen in de praktijk en helpen ze bedrijven bij het opstellen van een businessplan of een innovatiedossier. Op het einde van module Business pitchen ze hun plannen voor de Jury.