BUSINESS CASE

Drone service voor mobiliteitsmonitoring

PITCH

Als Drone Service Provider bieden wij een “First Response Drone Service” aan die de overheid helpt om incidenten vlot en correct af te handelen. Door drones snel en doelgericht uit te sturen naar de locatie van het incident brengen we tijdig correcte informatie bij de noodcentrale. Hierdoor bieden hulpdiensten een betere service bij ongevallen op de weg, is er minder economische loss door de veroorzaakte file en zijn er minder frustraties bij de mensen op de weg.

Deel case

OMSCHRIJVING

Het duurt de dag van vandaag nog te lang om een incident onderweg op te lossen. Momenteel zijn er enkele delen op de autosnelweg waar men camera’s kan gebruiken om het incident te bekijken, vertrouwt men op de informatie van de voorbijgangers of de betrokkenen. Via een ‘First Response Drone Service’ kunnen we op een accuratere manier het incident analyseren en zo vlotter de juiste hulpdiensten aanspreken. Stel dat er een kettingbotsing plaatsgevonden heeft op de E314. Er komt een melding binnen op de noodcentrale door een omstaander. Na aanhoren van het probleem wordt beslist dat een extra paar ogen belangrijk is en de dichtstbijzijnde drone-in-a-box wordt geactiveerd om de situatie te gaan analyseren. De drone speelt live-feed beelden door naar de noodcentrale en deze handelt op zijn beurt. De noodcentrale zorgt ervoor dat de juiste hulpcentrales ingeschakeld worden en naar de locatie gestuurd wordt. 

DRaaS (DRone As A Service) is een business model waar drones in een ‘doos’ beschikbaar gesteld worden in een rasterstructuur. De drones worden op strategische plaatsen, bijvoorbeeld daken van huizen, geplaatst en kunnen ingezet worden op oproep. De drone is daarbij in staat om automatisch zijn traject uit te stippelen aan de hand van algemene navigatie maar ook rekening houdend met lokale obstakels en daar ontwijkingstechnieken op toe te passen (in de beginfase kan een piloot de drone begeleiden door vanuit de controlekamer de drone zelf te besturen – BVLOS). De drone kan/zal semi-automatisch de nodige beelden maken en doorsturen naar een controlecentrum. De AI aan boord gaat ervoor zorgen dat de beelden de nodige kwalitatieve elementen bevatten om door de operator beoordeeld te worden.  De operator is daarbij ook in staat zelf de drone te besturen, waardoor hij extra beelden kan maken die hij op dat moment nodig acht. Daarbij kan bijvoorbeeld ingezoomd worden op bepaalde deelaspecten (bv.: zit er nog een persoon bekneld in een wagen?).  

Het geven van de opdracht, aansturen van de drone en beeldverwerking zou gebeuren via het 6de Netwerk. Het 6de Netwerk is een platform waar veel basis services worden aangeboden (connectie met DTM, beeldoptimalisatie, billing ,..). Via het 6de Netwerk gaat een service aangeboden worden, de First Response Drone Service (FRDS) die de mogelijkheid geeft drones uit te sturen als visuele ondersteuning bij een calamiteit (ongeval melding, verloren lading melding). Elke drone die de FRDS mee implementeert moet integreren op het 6de Netwerk om zijn opdrachten te krijgen en de beelden naartoe te uploaden.  

Per operationele zone zullen Drone Service Providers (DSP) verantwoordelijk zijn voor het uitbaten van deze dienst. Elke DSP gaat een aantal drones installeren en laten opereren voor de FRDS. Er moeten voldoende drones voorzien worden om de nodige service kwaliteit te waarborgen. Vanuit DroneMatrix willen we, gebaseerd op onze expertise als dronebouwer, meewerken aan het uitbouwen van de FRDS service door ons aan te bieden als Drone Service Provider voor één of meerdere operationele zones. In tweede instantie wordt aan een softwarepakket gedacht die elke Service Provider gaat kunnen gebruiken om sneller op dat 6de Netwerk in te pluggen en zo zich meer kan concentreren op het operationele aspect.

FREDERIK WINTERS 

Herkenrodesingel 4
3500 Hasselt

+32 11 76 79 84
frederik.w@riskmatrix.be

Drone Business Architects

Anissa Schirock
Bruno Mommens
Jan Syryn
Karel Vandebergh

Lanceer je Drone Business idee

In de Drone Business School werken cursisten in kleine teams aan business cases tesamen met bedrijven. Zo leren ze hun verworven kennis toe te passen in de praktijk en helpen ze bedrijven bij het opstellen van een businessplan of een innovatiedossier. Op het einde van module Business pitchen ze hun plannen voor de Jury.