BUSINESS CASE

Intelligentie voor aardbeientelers via drones

PITCH

Agro Drone Eyes biedt aan aardbeientelers een platform (webinterface/app) aan. Op dat platform vindt de aardbeienteler cijfergegevens over hoeveel bloemen er op een bepaald ogenblik per m² op de aardbeienplanten op zijn velden staan en over hoeveel aardbeien hij bij benadering kan verhandelen binnen een bepaald tijdsbestek. Zo kan hij een meer realistische belofte maken m.b.t levering aan zijn afnemers. Daarnaast geeft dat hem de mogelijkheid om een realistische inschatting te maken over hoeveel mankracht en materiaal er voor de voorziene oogst nodig zijn.

Deel case

OMSCHRIJVING

Een belangrijk, en steeds toenemend, deel van de productie van aardbeien in België wordt gerealiseerd door doordragende aardbeienrassen. Dat zijn rassen die tegelijk bloemen in verschillende stadia, onrijpe en rijpende vruchten dragen. De productie van deze aardbeienrassen wisselt sterk en hangt af van de weersomstandigheden.

Het is voor aardbeientelers in België moeilijk om een realistische schatting te maken van de omvang en de timing van de aardbeienoogst van doordragende aardbeien op hun velden. Nochtans levert een realistische inschatting van de oogst van doordragende aardbeienrassen heel wat voordelen: De aardbeienteler kan zijn afnemer(s) een realistisch cijfer geven voor mogelijke aanlevering van aardbeien de komende maand. Daarnaast kan de aardbeienteler zijn oogst realistisch inplannen naar werkkrachten en materiaal.

Agro Drone Eyes wil op basis van dronebeelden en de interpretatie van deze dronebeelden via Artificiële Intelligentie, periodiek, aan de aardbeientelers in een webinterface/app cijfergegevens aanbieden m.b.t. het aantal bloemen en status van de bloemen per m² op hun velden, de verwachte oogst en de verwachte oogsttijd, rekening houdend met de weermodellen.

Agro Drone Eyes vliegt, in eigen beheer, met een drone met camera over de aardbeienvelden van de teler en maakt beelden. Via een softwaretool worden de bloemen van de aardbeienplanten op de beelden geteld. Op basis van het aantal getelde bloemen wordt via diezelfde tool een realistische inschatting van het aantal te oogsten aardbeien gemaakt. Meteorologische parameters worden opgenomen in het model om de oogst en de oogstperiode correcter in te schatten. De cijfergegevens worden nadien in een webinterface/app ter beschikking van de aardbeientelers gesteld.

De aardbeientelers kunnen vervolgens op basis van deze cijfergegevens meer betrouwbare en aan de realiteit grenzende inschatting doen van de oogst en concretere beloftes doen aan hun afnemers m.b.t. de te leveren oogst en het tijdsbestek. Daarnaast verkrijgen zij een beter inzicht in de organisatie van de oogst m.b.t. mankracht en materiaal. Na verloop van tijd is het de bedoeling dat de telers zelf voor de vluchten zullen instaan. Agro Drone Eyes gaat hiervoor dan ook een autonome drone ontwikkelen.

DANNY BYLEMANS

Fruittuinweg 1
3800 Sint-Truiden

+32 11 69 70 80
dany.bylemans@pcfruit.be

Drone Business Architects

Ann Candrix
Peter De Wolf
Vincent Fissette

Lanceer je Drone Business idee

In de Drone Business School werken cursisten in kleine teams aan business cases tesamen met bedrijven. Zo leren ze hun verworven kennis toe te passen in de praktijk en helpen ze bedrijven bij het opstellen van een businessplan of een innovatiedossier. Op het einde van module Business pitchen ze hun plannen voor de Jury.